Så tar du yrkeskompetensbevis för buss eller lastbil

Så tar du yrkeskompetensbevis för buss eller lastbil

Se datum för YKB fortbildningsdagar

Se datum för YKB grundutbildning

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter.

Tillfälliga förändringar om yrkeskompetensbevis

Enligt gällande bestämmelser gäller följande:

  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader. Se EU-beslut 2021/1356.

Läs mer på sidan Undantag från krav på yrkeskompetensbevis (Transportstyrelsen).

För dig som utbildningssamordnare kan du läsa mer om vad som gäller med anledning av nya svenska undantag.

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år.

Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning. 

Har du ännu inte gått din första fortbildning?

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.

Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning.

Prata med din arbetsgivare eller kontakta ett utbildningsföretag som har tillstånd av Transportstyrelsen. 

Innan du påbörjar din utbildning

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar din grundutbildning eller fortbildning.  Läs mer om vad du kan förvänta dig av din utbildare.

Inte aktiv förare

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle , måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. 

Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Kursupplägg

  • 280/140h Grundutbildning, gods- & persontransporter,
  • 70/35h Kompletterande grundutbildning, gods- & persontransporter
  • 35h Fortbildning, gods- & persontransporter
Boka nu

Speciella regler för den som genomgår yrkesförarutbildning

Det är möjligt att bli yrkesförare för tung lastbil och buss vid lägre ålder än gällande körkortsålder. Det kan ske hos utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen, i gymnasieskolan eller komvux. Läs mer om de speciella reglerna.