Flera vägar till samma mål

Expansa Trafikskola har erfarna lärare.
Vi har ett brett utbud av körkortsutbildningar så du kan välja det som passar dina behov.

Expansa AB är ett privatägt bolag

Företaget startades upp 2015 med huvudsäte i Boden, Norrbotten, med verksamhet att bedriva vuxenutbildning inom transportnäringen, trafikskoleverksamhet avseende snöskoter, personbil och tunga fordon och maskinförarutbildningar mm.

Utbildning bedriver vi huvudsak i Boden men har även en filial i Luleå. Vi är ett företag som satsar på kvalité och ständig utveckling.

Vi strävar alltid efter att vara bäst i branschen och lägger stor vikt på att våra kunder ska få en anpassad utbildning.

Vi erbjuder bl.a.

  • Körkortsutbildningar
  • Yrkesförarutbildningar på gods- och persontransporter
  • Snöskoterutbildning

Hos Expansa förstår vi glädjen hos varje deltagare som får en anställning efter vår utbildning.

Vi förstår även känslan av frihet för den som nyss klarat sitt körkort. Men vi begriper också att fordonskörning är ett privilegium som måste förtjänas. Detta privilegium förtjänar man genom att bli en säker och medveten förare.

Expansa kan även tillhandahålla enskild utbildning för den deltagare som har behov av detta.

Ex. fördjupad teoriundervisning för den som har läs- och skrivsvårigheter eller utökad yrkessvenska.

Våra värdegrunder är:

  • Ansvar
  • Lärande
  • Engagemang
  • Respekt
  • Trygghet

Välkommen till oss!