Så tar du B-körkort

1. Körkortstillstånd: Ansök om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen digitalt och boka tid hos en optiker för synintyg. Be optikern att skicka in ditt synintyg digitalt för snabbare hantering. Du kan även ansöka genom blankett.

2. Inskrivning: Skriv in dig hos oss.

3. Första körlektionen: Första steget i utbildningsprocessen är en nivåkoll. Den genomför vi för att se vilket av utbildningsalternativen som passar dig bäst och därefter tar vi fram en individuell plan.

Alla våra trafiklärare har lång erfarenhet och är engagerade i att ge våra elever bästa möjliga utbildning. Vi tar självklart hänsyn till eventuella förkunskaper.

4. Teori: Som elev bör du studera teorin parallellt med övningskörningen. Teoridelen består av studiematerial där eleverna använder sig av vår digitala utbildningsplattform Körkort nu med Elevcentralen.

För dig med lässvårigheter finns hjälp att få genom muntlig teori, ljudstöd och lättläst teorimaterial.

5. Riskutbildningarna: Riskettan och risktvåan görs parallellt med körlektionerna och vi bokar dem åt dig. Riskettan tar upp risker i trafiken, som trötthet, alkohol och droger. Risktvåan är det som de flesta känner igen som halkbanan.

6. Kunskapsprov: Näst sista steget är kunskapsprovet på Trafikverket. Det är till för att du ska visa att du har det som krävs för att vara en trafiksäker och miljömedveten bilförare. Giltig legitimation är ett krav.

7. Körprov: Avslutningsvis är det dags för uppkörningen (körprovet). Tänk på att komma väl förberedd och utvilad inför slutfasen i din utbildning! Giltig legitimation är ett krav.

Intensivkurs

Vi håller intensivkurser för körkort B.

Under 2 veckor studerar eleven teori och kör körlektioner. Vecka 3 lägger vi proven. Det förutsätter att eleven har uppnått kunskapsnivån både gällande teori och praktik.

Kontakta oss för mer information: utbildning@expansa.se

Intensivkurs 2 veckor

Innehåll

 • 15 x 55 min körlektioner
 • 4 x 55 min lärarledda teorilektioner
 • Körkortsteorin digitalt
 • Riskutbildning del 1
 • Riskutbildning del 2 (halkbana)
 • Lån av bil vid ett körprov
Boka nu!

Riskettan för trygghet

Riskutbildning 1 behandlar alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra beteenden som kan skapa risker. Kursen tar ungefär 3,5 timmar.

Riskutbildning 1 tar upp:

 • Hur du ska bli en säker, ansvarsfull förare.
 • Konsekvenserna i trafiken.
 • Medvetenhet om risker och farliga beteenden i trafiken. Du lär dig hur man på ett säkert sätt kan förutse och hantera dessa situationer.
 • Risker och risktagande.
 • Regler för rattfylleri och trötthet i trafiken.
 • Olika gruppers olycksrisk såsom män, kvinnor, yngre och äldre.
 • Hur passagerare, mobiltelefonanvändning, stress och mycket annat påverkar dig som förare.

Riskettan och risktvåan har båda nollvisionen som grund och målet är att ingen ska skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Riskutbildningen gäller i fem år: Inom den tiden måste du ta ditt körkort. Om du har gjort en riskutbildning för motorcykel, gäller den tyvärr inte för personbil.

Boka nu!

Introduktionsutbildning

För att få övningsköra privat måste både handledare och elev gå en introduktionsutbildning hos en godkänd utbildare. Introduktionsutbildningen (även kallad handledarutbildningen) är giltig i 5 år och handledaren kan övningsköra med totalt 5 elever under den perioden.

 

Handledaren och eleven behöver inte genomföra utbildningen under samma tillfälle men efter utbildningstillfället måste handledaren ansöka på Transportstyrelsen om Handledarskap för eleven/eleverna hen tänkt övningsköra med.

 

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Under utbildningen får bland annat handledaren lära sig vad hen har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

 

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen. Övningskörningen får tidigast starta från det att eleven fyllt 16 år och erhållit ett körkortstillstånd och vid privat övningskörning, gått en introduktionsutbildning. För övningskörning på Trafikskola behövs endast ett godkänt körkortstillstånd.