YKB fortbildning 2023

Fortbildning 35 h

Delkurserna 1 & 3 gäller för både gods- & persontransporter.

Delkurserna 2, 4 & 5 är endast för godstransporter.

Kontakta oss om du behöver fortbildning för persontransporter

 • 30 maj delkurs 3
 • 1 jun delkurs 4
 • 7 jun delkurs 2
 • 8 jun delkurs 5
 • 9 jun delkurs 1
 • 1 aug delkurs 1
 • 2 aug delkurs 5
 • 15 aug delkurs 2
 • 16 aug delkurs 4
 • 17 aug delkurs 3
 • 25 sep delkurs 5
 • 26 sep delkurs 3
 • 3 okt delkurs 4
 • 4 okt delkurs 1
 • 12 okt delkurs 2
 • 31 okt delkurs 5
 • 1 nov delkurs 1
 • 3 nov delkurs 2
 • 7 nov delkurs 4
 • 8 nov delkurs 3
 • 18 dec delkurs 1
 • 19 dec delkurs 4
 • 20 dec delkurs 2
 • 21 dec delkurs 5
 • 22 dec delkurs 3