Så tar du BE eller B96

B utökad – Personbil

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du dra en släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.

Om du redan har ett B-körkort kan du göra ett körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B-behörighet samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs det att:

  1. Du har ett körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har en giltig riskutbildning
  5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
  6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Om du redan har B-körkort behöver du inte ha ett körkortstillstånd. För att i det här fallet få utökad B-behörighet krävs det att:

  1. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  2. Du har fyllt 18 år.
  3. Du har gjort ett godkänt körprov.
  4. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Vi erbjuder utbildning för:

BE

B96 (utökat körkort)

Boka nu!