Expansa AB

Besöksadress
Kungsgatan 42, BODEN


Stationsgatan 25 F. LULEÅ


Tel nr: 070-630 07 04
info@expansa.se

Expansa

070-630 07 04

BODEN

Besöksadress:

Kungsgatan 42

Samma hus som Stora Coop

LULEÅ

Besöksadress:

Stationsgatan 25 F

 

Postadress:

Expansa

Stackvägen 9B

961 39 BODEN

 

Om oss

Expansa AB är ett privatägt bolag.

Företaget startades upp 2015 med huvudsäte i Boden, Norrbotten, med verksamhet att bedriva vuxenutbildning inom transportnäringen, trafikskoleverksamhet avseende snöskoter, personbil och tunga fordon och maskinförarutbilndningar mm.

Utbildning bedriver vi huvudsak i Boden.

Vi är ett företag som satsar på kvalité och ständig utveckling.

Vi strävar alltid efter att vara bäst i branschen och lägger stor vikt på att våra kunder ska få en anpassad utbildning.

 

Vi erbjuder bl.a.

  • Körkortsutbildningar
  • Yrkesförarutbildningar på gods- och persontransporter
  • Maskinförarutbildning på jordförflyttande maskiner
  • Snöskoterutbildning

 

Hos Expansa förstår vi glädjen hos varje deltagare som får en anställning efter vår utbildning.

Vi förstår även känslan av frihet för den som nyss klarat sitt körkort. 

Men vi begriper också att fordonskörning är ett privilegium som måste förtjänas.

Detta privilegium förtjänar man genom att bli en säker och medveten förare.

 

Expansa kan även tillhandahålla enskild utbildning för den deltagare som har behov av detta.

Ex. fördjupad teoriundervisning för den som har läs- och skrivsvårigheter eller utökad yrkessvenska.

 

Våra värdegrunder är

  • ANSVAR
  • LÄRANDE
  • ENGAGEMANG
  • RESPEKT
  • TRYGGHET
 

Välkomen till oss!